Kvest Nədir?

Reallıqda
kvest

xüsusi hazırlanmış yerdə bir neçə (adətən 2-5) nəfərlik komandalar üçün əyləncəli oyunudur. Kvesti keçərkən çevklik, məntiq, koordinasiya və komandada işləmək bacarığından tətbiq etmək lazımdır.

...

Kvestin məqsədi:

qeyd olunmuş müddətə bütün tapşırıqalrı yerinə yetirib məkanı tərk etməkdir

Qalib gəldiyiniz zaman siz:

çoxlu emosiya və yeni təəssüratlar əldə edirsiniz!

Kvest – beyin üçün əsl “məşqdir”!
Otaqda yerləşən hər bir əşya ipucu rolunu oynaya bilər, bu isə o deməkdir ki, siz bütün xırdalıqlara diqqət yetirib, fiziki gücü və fərasətdən istifadə edib, gözlənilməz hadisə və hiylələrə hazır olmalısınız.

Kvestlər məzmununa görə əsasən iki hissəyə bölünür:

PERFORMANS KVESTLƏR

Bu növ kvestlərdə oyunda sizdən əlavə peşəkar aktyorlar da iştirak edir. Aktyorlar hər-hansısa bir obrazda olmaqla kvestin sujetinə təsir edə bilirlər. Aktyorlar bəzən kömək edir, bəzən isə iştirakçıları qorxuzmaqla oyun prosessini çətinləşdirir. Belə ki, sizlə yanaşı aktyorların da iştirak etdiyi kvestlərə performans kvest deyirlər.

BİZİM PERFORMANS KVESTLƏRİMİZ:

Delfin Otel , Krugerin Evi and Taxtların Oyunu

EKŞN KVESTLƏR

Bu növ özündə kvestlərklassik eskeyp, performans kvestlərin və idman yarışmasının elementlərini birləşdirir. Action kvestlərin əsas xüsusiyyəti fiziki fəaliyyət və oyun dinamikasına aksentidir: siz tək məntiqinizdən yox, fiziki gücünüzdən də istifadə etməliziniz.

Bizim “action” kvestlərimiz:

Vahiməli Sirk

NƏFƏRDƏN 5 NƏFƏRƏDƏk

2 NƏFƏRDƏN 5 NƏFƏRƏDƏk

Ə İSTƏDİYİNİZ KVESTİ REZERVASİYA EDİN!

  • ...
  • ...
  • ...